Önemli Bilgi

Proje Fuarı 2018 etkinliğimiz ile ilgili poster basımlarınız 24/04/2018  -  04/05/2018 tarihler aralığında Fakültemiz Fotokopi/Basım ofisinden yapabilirsiniz.

 

Proje Değerlendirme

  7 bölüme ait proje başvurularını değerlendirmek üzere Anadolu Üniversitesi ARİNKOM-TTO Mentor  havuzu kullanılarak  jüri üyeleri belirlenecektir. Değerlendiricilerin tümü kurum dışından olmak üzere en az üç  değerlendiriciden (biri  akademisyen ikisi sektörden) oluşacaktır.

 Değerlendirme kriterleri ve söz konusu puanlandırmalar aşağıda “DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ” başlığı altında  verilmiştir:

  Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bölümlerinde okuyan ve son sınıf bitirme projesi dersini alan öğrencilerin    tamamının Proje Fuarına katılımı beklenmektedir. Ancak, Proje Yarışmasına katılım için özel olarak başvurmaları    gerekmektedir.

  Anadolu Üniversitesi dışından katılımcıların Proje Fuarına ve Yarışmasına katılımlarını  Bölüm Başkanlıkları ve      Danışman Öğretim Elemanlarından alacakları resmi yazı ile belgelemeleri gerekmektedir. Çalışmalar, bireysel proje  çalışmaları olabileceği gibi, takım çalışması da olabilir. Takım çalışmasının da tümüyle bitirme projesi öğrencilerinden    oluşması gerekir.

 Tez danışmanının ön değerlendirmesi dikkate alınacaktır. Ön değerlendirme sonucunda en az 60 ve üzerinde puan alan  projeler yarışmaya katılım hakkı kazanacaktır.  Proje danışmanının ön değerlendirme kriterleri aşağıda listelenmiştir:

 

Ön değerlendirme kriterleri

·        Proje çalışması özgündür (35 puan)
·        Projenin yaygın etkisi / katma değeri yüksektir (35 puan)
·        Proje, mekanizma ve yöntem açısından etkin tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir (30 puan)

 

Değerlendirme kriterleri

Yedi Mühendislik alanının her biri belirlenen en az 3’er kişilik değerlendirme komisyonları, aşağıda listelenen kriterlere göre proje posterlerini ve sunumlarını etkinlik günü değerlendirecektir:

·        Proje amacı açıkça belirtilmiştir (5 puan)
·        Proje çalışması özgündür (15 puan)
·        Projenin yaygın etkisi / katma değeri yüksektir (10 puan)
·        Proje, mekanizma ve yöntem açısından etkin tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir (15 puan)
·        Projenin bulgu ve sonuçları anlaşılır şekilde sunulmuş ve tartışılmıştır (15 puan)
·        Elde edilen sonuçların değeri yüksektir (10 puan)
·        Projenin devamına yönelik öneriler vardır (10 puan)
·        Öğrenci(ler) konuya hakim şekilde posteri sunmuştur (10 puan)
·        Poster iyi tasarlanmıştır (10 puan)

 

Mühendislik alanının her biri için en yüksek puanı alan 3 proje çalışmasına ARİNKOM TTO ve Seramik Araştırma Merkezi (SAM A.Ş.) desteği kapsamında ödül verilecektir. Ödül kazanan proje çalışmaları aynı gün  saat 17:00’de açıklanacak ve ödüller takdim edilecektir.