Önemli Bilgi

Proje Fuarı 2018 etkinliğimiz ile ilgili poster basımlarınız 24/04/2018  -  04/05/2018 tarihler aralığında Fakültemiz Fotokopi/Basım ofisinden yapabilirsiniz.

 

Kapsam

 Proje Fuarı ve Yarışmas etkinliği, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencilerinin yanı sıra  Türkiye’deki üniversitelerin mühendislik ya da eşdeğer fakültelerinin;

 Bilgisayar Mühendisliği/Yazılım Mühendisliği
 Çevre Mühendisliği
 Elektrik / Elektronik / Elektrik Elektronik/Haberleşme Mühendisliği
 Endüstri Mühendisliği/İşletme Mühendisliği/Sistem Mühendisliği
 İnşaat Mühendisliği/Yapı Mühendisliği
 Kimya Mühendisliği
 Malzeme Bilimi / Metalürji / Metalurji ve Malzeme/Seramik Mühendisliği
 

 Son sınıf öğrencilerinin katılımına açık olacaktır. Söz konusu projelerin  son sınıf bitirme projelerinden çıkarılmış olması  gerekmektedir.

 Yarışma ve fuara katılan, “yenilikçi” ve “güncel sorunları irdeleyen” tüm projeler, yukarıda bahsedilen tüm bölüm    kategorilerinde ayrı değerlendirilecektir ve bu 7 ayrı kategoride ödüller verilecektir.

 İletim tarihi itibariyle projenin tamamlanmış olması gerekmemektedir. Başvuru aşamasında ön sonuçların ve yöntemin tanıtımı yeterli olacaktır.