Önemli Bilgi

Proje Fuarı 2018 etkinliğimiz ile ilgili poster basımlarınız 24/04/2018  -  04/05/2018 tarihler aralığında Fakültemiz Fotokopi/Basım ofisinden yapabilirsiniz.

 

Amaç

 Bu etkinliği düzenlemekteki temel amacımız Türkiye’deki mühendislik ya da eşdeğer fakültelerinin “KAPSAM” kısmında sıralanan programların son sınıflarında okuyan lisans öğrencilerinin bitirme projelerini bir yarışma    çerçevesinde bir araya getirmek, öğrencilere poster sunumu yapma deneyimi kazandırmak, çalışmalarını Eskişehir bölgesindeki sanayicilerle bir araya getirerek olası işbirliği imkanlarını ortaya çıkarmaktır.

 Mühendislik eğitiminde öğrencileri mesleğe hazırlama açısından son derece önemli olduğunu düşündüğümüz “Bitirme Projeleri” nin “Proje Fuarı ve Yarışması” şeklinde ulusal katılımlı bir etkinlik olarak gerçekleştirilmesinin  mühendis adayı öğrencilerimize daha fazla deneyim kazandıracağına, iş dünyası ile tanışmaları için önemli fırsatlar sağlayacağına ve bu vesileyle özendirici ve motive edici etkisinin daha da artacağına inanılmaktadır.